Επικοινωνήστε μαζί μας!
Edit Template

Σ.Α.ΚΑ.Μ.Ι.

Σύμπραξη αξιοποίησης και εφαρμογής ενός βέλτιστου επιχειρηματικού μοντέλου γεωργίας ακριβείας στην Ελληνική καλλιέργεια μούρων ιπποφαούς, για την παραγωγή υψηλής διατροφικής αξίας τροφίμων

0
Συμπράττοντες φορείς
0
Μήνες υλοποίησης
0
Πακέτα εργασίας

Το έργο Σ.Α.ΚΑ.Μ.Ι.

Το έργο Σ.Α.ΚΑ.Μ.Ι αφορά στην εφαρμογή των συμπερασμάτων προηγούμενων ερευνητικών μελετών σε πραγματική καλλιέργεια ιπποφαούς, ενός καρπού υψηλής διατροφικής αξίας, ώστε να αποκατασταθεί η παραγωγική δυνατότητα της καλλιέργειας, εφαρμόζοντας ένα βέλτιστο επιχειρηματικό μοντέλο Γεωργίας Ακριβείας.

Τίτλος

"Σύμπραξη αξιοποίησης και εφαρμογής ενός βέλτιστου επιχειρηματικού μοντέλου Γεωργίας Ακριβείας στην Ελληνική καλλιέργεια μούρων ιπποφαούς για την παραγωγή υψηλής διατροφικής αξίας τροφίμων"

Ακρωνύμιο

"Σ.Α.ΚΑ.Μ.Ι."

Κωδικός

"Μ16ΣΥΝ2-00238"

Πλαίσιο υλοποίησης

"Μέτρο 16 Συνεργασία Υπομέτρο 16.1-16.2"

Κατηγορία

"Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας"

Χρονοδιάγραμμα έργου

2018

Υποβολή Δράσης 1

2020

Ένταξη πράξης Δράσης 1

2022

Υποβολή Δράσης 2

2023

Απόφαση Ένταξης Δράσης 2

2025

Ολοκλήρωση πράξης

Πακέτα εργασίας

Η υλοποίηση του έργου ολοκληρώνεται σε 5 πακέτα εργασίας.

Πακέτο εργασίας 2

Εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας σε καλλιέργεια μούρων ιπποφαούς

Πακέτο εργασίας 4

Ενέργειες Διαμεσολάβησης και Διευκόλυνσης της Καινοτομίας

Πακέτο εργασίας 1

Μελέτη και ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου γεωργίας ακριβείας σε στοχευμένη καλλιέργεια.

Πακέτο εργασίας 3

Ανάπτυξη και πιλοτική παραγωγή υψηλής διατροφικής αξίας μπάρας δημητριακών με ιπποφαές

Πακέτο εργασίας 5

Συντονισμός/Διαχείριση του έργου. Διάχυση των αποτελεσμάτων. Δεοντολογικά ζητήματα (ethical issue)

Πακέτο εργασίας 1

Μελέτη και ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου γεωργίας ακριβείας σε στοχευμένη καλλιέργεια.

Πακέτο εργασίας 2

Εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας σε καλλιέργεια μούρων ιπποφαούς

Πακέτο εργασίας 3

Ανάπτυξη και πιλοτική παραγωγή υψηλής διατροφικής αξίας μπάρας δημητριακών με ιπποφαές

Πακέτο εργασίας 4

Ενέργειες Διαμεσολάβησης και Διευκόλυνσης της Καινοτομίας

Πακέτο εργασίας 5

Συντονισμός/Διαχείριση του έργου. Διάχυση των αποτελεσμάτων. Δεοντολογικά ζητήματα (ethical issue)

Φορείς

Η ομάδα υλοποίησης του έργου Σ.Α.ΚΑ.Μ.Ι. αποτελείται από 5 συνεργαζόμενους φορείς.

Το τμήμα Γεωπονίας είναι ένα από τα πρώτα ιδρυθέντα Τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ιστορία 92 ετών. Το Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ., και συγκεκριμένα ο Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, δεν περιορίζεται ερευνητικά μόνο στον πρωτογενή τομέα αλλά επεκτείνεται ευρύτερα στον αγρο-διατροφικό τομέα. Συγκεκριμένα, διερευνά καινοτόμα τρόφιμα ως προς τα οικονομικά τους αποτελέσματα καθώς και ως προς τη διαδικασία υιοθέτησης και διάχυσής τους στην αγορά. Επιπλέον, εξετάζει τη δομή της αγοράς αλλά και τη δυναμική καταναλωτική συμπεριφορά προτείνοντας τεχνικές προώθησης και προσαρμογής στις απαιτήσεις της αγοράς.

Η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία τροφίμων από μια ευρεία γκάμα, καλύπτοντας τις ανάγκες τις σύγχρονης διατροφής. Ενσωματώνει σε συνταγές προϊόντων της, πρώτες ύλες του αγροδιατροφικού τομέα της Ελλάδος και του εξωτερικού μετά από τον έλεγχο, τη διασφάλιση της ποιότητας και της καταλληλότητάς τους με βάση την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συνεργάζεται με φορείς του πρωτογενούς τομέα και με ερευνητικά-ακαδημαϊκά ιδρύματα για εμπορικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. έχει πολύχρονη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς έχει συμμετέχει ή συντονίσει περισσότερα από 20 εθνικά ή ευρωπαϊκά έργα.

Η εταιρεία REZOS BRANDS ιδρύθηκε το 1989, ενώ το 2017 ιδρύθηκε το Τμήμα Ευρωπαϊκής Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας. Η εταιρεία έχει σαφή προσανατολισμό στο τρόφιμο και την Αγροδιατροφή από την έναρξη της λειτουργίας της, με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την εφοδιαστική αλυσίδα προϊόντων Αγροδιατροφής. Έχει λάβει πιστοποιήσεις με βάση τα πρότυπα ISO 9001:2015 , ISO 22000:2005 & ISO 9001: 2015. Στο πλαίσιο της έρευνας νέων καινοτόμων προϊόντων διατροφής, ανέπτυξε ως πρόσθετη δραστηριότητα την καλλιέργεια, την εμπορική διάθεση σε Ελλάδα και εξωτερικό, της δικής της σειράς υπερτροφών, με βάση το βιολογικό ιπποφαές το οποίο καλλιεργείται σε ιδιόκτητη αγροτική έκταση στην Καλαμπάκα Μετεώρων.

Στο χωριό Φραγκάδες της περιοχής Ζαγορίου, στην τοποθεσία Άγιος Χριστόφορος από το 2012 ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια για την καλλιέργεια Ιπποφαούς. Σε μια έκταση που περιβάλλεται από τα δάση και τα βουνά της Πίνδου, όλη η γνώση και η εμπειρία αξιοποιήθηκε ώστε να δημιουργηθεί μια καλλιέργεια που παράγει προϊόντα άριστης οικολογικής ποιότητας. Τα προϊόντα που παράγονται, αποκτούν τελική μορφή ως μαρμελάδα με ιπποφαές Ζαγορίου και τσάι με ιπποφαές Ζαγορίου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο κ. Παναγιώτου έχει αναπτύξει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητάς του, την φύτευση και καλλιέργεια ποικιλίας ιπποφαούς στον Ελλαδικό χώρο. Από το 2015 όπου ξεκίνησε την συγκεκριμένη δραστηριότητα, έχει ακολουθήσει τις οδηγίες και την νομοθεσία που προβλέπεται τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αγροτική παραγωγή όπως και την διαχείριση μιας γεωργικής και αγροτικής εκμετάλλευσης.

Το πρόβλημα και η ευκαιρία

Το πρόβλημα

Βασικό πρόβλημα των παραγωγών ιπποφαούς, είναι ο συνεχής περιορισμός των αποδόσεων των γεωργικών καλλιεργειών, κυρίως λόγω εξάντλησης των οργανικών συστατικών και της υγρασίας του εδάφους, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό σε αλόγιστη χρήση χημικών λιπασμάτων χωρίς προηγούμενη μελέτη των εδαφικών χαρακτηριστικών και αναγκών. Αυτή η πρακτική έχει συνέπειες: στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, στην οικονομική αποδοτικότητα των γεωργικών καλλιεργειών αλλά και στην υγεία των γεωργών. Έτσι, αυξάνονται οι αποδόσεις σε επιθυμητά επίπεδα αλλά με σημαντικό περιβαλλοντικό, οικονομικό ή κόστος υγείας, ενώ τα παραγόμενα προϊόντα κρίνονται πλέον ως χαμηλότερης διατροφικής αξίας

Η ευκαιρία

Στόχος του έργου Σ.Α.ΚΑ.Μ.Ι. είναι η εφαρμογή των συμπερασμάτων προηγούμενων ερευνητικών μελετών σε πραγματική καλλιέργεια ιπποφαούς, ενός καρπού υψηλής διατροφικής αξίας, ώστε να αποκατασταθεί η παραγωγική δυνατότητα της καλλιέργειας, εφαρμόζοντας ένα βέλτιστο επιχειρηματικό μοντέλο Γεωργίας Ακριβείας. Το περιγραφόμενο μοντέλο αναμένεται να αυξήσει την ποσότητα και την ποιότητα της γεωργικής απόδοσης, με χρήση λιγότερων εισροών. Παράλληλα, οι παραγόμενες ποσότητες ιπποφαούς θα αξιοποιηθούν περαιτέρω για την ανάπτυξη και παραγωγή ενός καινοτόμου προϊόντος υψηλής διατροφικής αξίας.

Νέα και δημοσιεύσεις

Μείνετε ενημερωμένοι κάθε στιγμή.

  • Όλα
  • Ενημερωτικά δελτία
Ενημερωτικό δελτίο #1

18 Δεκεμβρίου, 2023/

Ενημερωτικό δελτίο #1 Στο έργο με τίτλο Σ.Α.ΚΑ.Μ.Ι! εφαρμόζονται καινοτόμα μοντέλα γεωργίας ακριβείας, στοχεύοντας στην αποκατάσταση της παραγωγικής δυνατότητας, μειώνοντας…

© 2023 Created by Rezos Brands S.A.

“Σ.Α.ΚΑ.Μ.Ι” – “Μ16ΣΥΝ2-00238”